Köyümüz bir Türkmen köyü olup, Yörüklerin göç rotasında daha çok güzlük olarak kullanılmış bir mevkidir. Eski adı “Diresgene”, yeni adı “Yuvalı” dır.1966 yılına kadar köyümüze bağlı mahalle olan Serpe 1966 yılında ayrılarak köy olmuştur.

       Diresgene, idari olarak Osmanlı döneminin ilk zamanlarında 1530 tarihli Muhasebe Defterinde Eğirdir kazasına bağlı Yuva nahiyesi (Sütçüler) sınırları içerisinde 72 haneli bir köydür. Serpe ise 35 haneli ayrı bir köydür.

Yuva (Sütçüler) nahiyesi 16 . yüzyılın sonlarında kaza olduktan sonra, Diresgene Eğirdir kazasına bağlı bir köy olmuştur. 1845 tarihli Temettuat Defterinde de Diresgene 61 haneli Eğirdir kazasına bağlı bir köydür.

      Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ilk asırlarında Serpe Ovasından Sütçülerin Gümü köyüne kadar uzanan vadi, Yuva yöresi olarak adlandırılmıştır. Bu ad, buralardaki yerlerin Yuvaoğullarına tımar olarak verilmesinden dolayıdır.

Yuva adı (Yiva, İva şekillerinde de yazılabilir) 24 oğuz boy adından birisidir. Sıralamada, 23. sıradadır. Diresgene adı Türkçe bir kelime olmadığı için 12 Eylül’den ( veya öğrendiğimiz kadarıyla 1962 yılından) sonra tarihi geçmişine uygun olarak değiştirilmiş ve köyün adı Yuvalı olmuştur.

Kaynak:  “OSMANLI ARŞİV KAYITLARI IŞIĞINDA EĞİRDİR KÖYLERİ” Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy SDÜ İlahiyat Fakültesi


Direskene Adı Nereden Geliyor?

Bilge UMAR’ın Türkiye’deki Tarihsel Adlar Kitabında Direskene Adının nereden geldiği açıklanmıştır.

Isparta İli Eğirdir / Eğridir İlçesi Merkez Bucağına bağlı köy. Yeni uydurulan adı Yuvalı. Direskene adının Eskene bölümünde Luwi/Pelasgos (Ne Demek?) dilinin Askawana’sını………………….

…… açıkça görüyoruz ve bu bizim, Askania adının aslı Askawana’dır sonucuna varmamızın …..

….. aslı nasıldı, anlamı neydi. güvenle söyleyemiyoruz. Yörenin baş tanrısı Men Askanios, kuşkusuz Luwi’ler çağı Anadolusunun baş tanrısı Adra/Tarkhun’dan gelme olduğuna göre (karş.Adrir Dağları), Direskene’nin öz biçimi belki Adraskawana, yani Adra-Askawana, Adra’nın Askawana’sı idi., yahut da Adraskawanas yani Adra Askawanas, Askawana’nın Adra’sı (=men Asnios) idi.

Adraskawana, Adra-Askawana, Adra’nın Askawana’sı, Adraskawanas, Adra Askawanas, Askawana’nın Adra’sı

Askawana =  Ada Ülkesi

Adra = Anadolu’nun Baş Tanrısı

Sonuç olarak; Direskene adı Adraskawana yani Anadolu’nun Baş Tanrısının Ada Ülkesi

İşte Belgeden ilgili bölümler:

 


 

Köyümüzde Roma ve Geç Roma Çağlarına Ait Yerleşkeler Bulundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Başkanlığında Isparta’da yüzey araştırmaları yapan ekip, Köyümüzün Yelliler Mahallesinde, Roma ve Geç Roma Çağlarına ait yerleşkeler bulmuşlardır.

Belgenin Tamamı İçin tıklayınız

Ekip Üyeleri

Arkeolog Nesrin ÖZSAİT, Araş. Gör. Dr. Özdemir KOÇAK, Araş. Gö.r Hamdi ŞAHİN, Araş. Gör. Abdullah DÜNDAR, Arkeolog Mustafa BİLGİN, Arkeolog Habibe AKAT, Harun OY, Göknur BEKTAŞ ve Şive ATA


Köyümüze Gelen Yörükler

        Soyları Orta Asya’ya Oğuzlara uzanan Honamlı Yörükleri 1951 yılı öncesinde kara çadırlarıyla yayla olarak köyümüzü kullanmışlardır.

Kaynak: Ayşe Hilal TUZTAŞ’ın “Günümüzde Isparta’da Yaşayan Yörüklerin Siyasi ve Kültür Tarihleri” adlı Yüksek Lisans Tezinden alınmıştır

Kaynak: ketenlikyaylasi.yetkinforum.com


KESKİNOĞLU HAFIZ HAKKI EFENDİ

       Seferberlik yıllarında köyümüzde öğretmenlik yapan Keskinoğlu Hafız Hakkı Efendi’nin hayatının anlatıldığı metinde köyümüzün tarihine ışık tutacak bilgilere ulaştık.

“Cami mahallesinde doğmuştur. Keskinoğullarından Mustafa Ağanın oğludur. Rüştiye tahsilinden sonra Dündar Bey Medresesini bitirmiştir. Fevzi Burhani İptidai Mektebinde öğretmenlik yapmıştır. Seferberlik yıllarında Direskene, daha sonraları Eğirdir Zafer İlkokulunda, Yeşilada’da, Atabey’de, Banus köyünde çalışmış, oradan emekliye ayrılmıştır. 1951 yılında 67 yaşında vefat etmiştir. Kabri asri mezarlıktadır.”


Eğirdir Köy ve Nahiyelerine Ait Milli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Teşkilatlarına Dahil Reis ve Azaların Listesinde köyümüzden 3 kişi yer almış

ISPARTA’DA MİLLİ MÜCADELE İLE İLGİLİ BELGELER

Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi  Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Tarafından yayınlanan ” Hafız İbrahim DEMİRALAY’ın Hatıratı ve ISPARTA’DA MİLLİ MÜCADELE İLE İLGİLİ BELGELER”  adlı eserde Eğirdir Köy ve Nahiyelerine Ait Milli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Teşkilatlarına Dahil Reis ve Azaların Listesi belirtilmiş olup, Köyümüzden    “Diresgene İdare Heyeti”ne Katılanların Listesi belgenin 134. sayfasında yer almaktadır.

Eğirdir Nahiye ve Köylerine ait milli müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Teşkilatlarına dahil Reis ve Azaların Listesi

DİRESGENE KÖYÜ İDARE HEYETİ

Reis: Hacı Hasan Efendi oğlu Nuri Efendi

Aza: Hacı Osman oğlu Molla Hüseyin Mahdumu Arif Onbaşı

Aza: Hacı Mehmed Oğlu Osman Efendi.

İşte Belgenin 134. Sayfası

Belgenin Tamamına Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Yayına Hazırlayanlar

Prof. Dr. Bayram KODAMAN    Hasan BABACAN

GÖLTAŞ Kültür Dizisi No:6

Sayısal Ortama Aktaran: www.ispartaya.com


Direskene’de İtalyanlarla Çarpışılmış…

Yılanlızade Tahir Paşanın oğlu Hafız İbrahim DEMİRALAY’ın (Kimdir?) anılarını yazdığı kitabın 57. sayfasında anasının babası (Dedesi) Akçaşarlı Ahmet’in Direskene’de İtalyanlarla çarpışırken şehit düştüğünden bahsedilmektedir. 

Sümer ŞENOL’un Isparta El Kitabı adlı eseri


       Kuva-yı Milliye’de Ispartalı Mahmut Efe Destanı

Tanımakta kalmasa, bilse nedir hizmeti?

Askerden kaçanlarla çarpıştı tetik tetik,

Direşkene geçiti, verdi ona şehitlik.

Şanlı DEMİRALAY’ın, mütevazi neferi,

Şehit olup bitirdi, hayat adlı seferi…


Isparta Eski Mebusu Böcüzade Süleyman Sami’nin 1922 tarihli “KURULUŞUNDAN BUGÜNE ISPARTA TARİHİ” adlı eserinde Eğirdir Kazasının köylerinden bahsederken Direskene’den de bahsetmiştir.

ISPARTA TARİHİ – Böcüzade Süleyman Sami – 1922