Fiziki Durum:

Köyümüz Eğirdir İlçe Merkezine 25 km. Isparta İl Merkezine 60 km Antalya İl Merkezine 120 km mesafededir. Köyümüzün kuzeyinde Akdoğan güneyinde Sipahiler batısında Serpil doğusunda bağıllı  köyleri yer alır. İlçemizin denizden yüksekliği 1240 metredir.


Harita:

Köyümüzün Sınırları : Kovada gölünün bir kısmı da köyümüz sınırları içerisinde


Köyümüzün Mevkileri:

 


İklim:

Yuvalı Köyünün coğrafyası genellikle Akdeniz iklimi ve karasal iklimi arasında geçiş iklimi özelliği gösterir.


Nüfus:

Köyümüzün nüfusu en son yapılan adrese dayalı nüfus sayımına göre 782 olup bunun 371’i  erkek nüfusu  411’i  kadın nüfusudur.


Geçim Kaynakları:

Tarım ve Hayvancılıktır. Tarımın büyük bir kısmını elmacılık teşkil eder.


Bitki Örtüsü:

1958 Yılında Nuri Katırcıoğlu’nun kaleme aldığı “Bütün Isparta” adlı kitabında köyümüz ormanlarından bahsedilmiştir.

Köyümüz Ormanlarında bulunan 15 metre boyunda saf ve oldukça kesif karaçam ormanları kitabın 39. sayfasında “Bitki Örtüsü” Başlığı altında “Orman Durumu” alt başlığında geçmektedir.

Köyümüz yükseklerinde bulunan köknar ve katran çamlarının 1950 ve 1960 lı yıllarda yolsuzluktan işlenemediği kitapta bahsedilmektedir. İşte kitabın 39. Sayfası:

Ayrıca T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora yapan Dr. Oğuzhan SARIKAYA’nın “Batı Akdeniz Bölgesi İğne Yapraklı Ormanlarının Scolytidae (Coleoptera) Faunası” konulu doktora tezi çalışmasında, Köyümüz ormanlarında yapmış olduğu çalışmalara yer vermiştir. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

Köyümüz sınırlarının büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Köyümüzde toplam 91.554,280 dönüm orman bulunmaktadır.

Köyümüz Ormanlarını Gösterir Harita:


Jeolojik Yapı:

Kaya Düşmesi: Isparta’yı etkileyen bir diğer afet türü de kaya düşmesidir. 1966 yılında Aksu Karağı Köyünde 18 konut, 1987 yılında Atabey Kapıcak Köyünde 68 konut, 1968 ve 1986 yıllarında Eğirdir Mahmatlar Köyünde toplam 38 konut, 1969 yılında Bağacık Köyünde 43 konut, 1983 yılında Akdoğan Köyünde 29 konut kaya düşmesi afetine maruz kalmıştır. Afetzedelerin bir kısmına “Evini Yapana Yardım”, diğer bir kısmına da ihale yöntemiyle yeni konutları teslim edilmiş, muhtemel kaya düşmesi riski görülen bazı yerlerde ise (Mülga) Afet İşleri Genel Müdürlüğü Ekiplerince kaya ıslahı çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Müdürlüğün kapatılmasından sonra 17.06.2009 tarih ve 5902 Sayılı Kanunla kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 2010 yılı itibariyle gerçekleştirdiği afet bölgesi ilan edilen ve yapılan tetkikler sonucu kaya ıslahının daha ekonomik ve kalıcı sonuç vereceği anlaşılan 3 beldede (Gelendost Madenli / Senirkent Büyükkabaca / Eğirdir Yuvalı) kaya ıslahı çalışmaları gerçekleştirilmiş, bir yerleşmede ise (Merkez Çukur Köyü) kaya düşmesinden etkilenen 48 konutun yerleştirileceği yeni yer seçimi yapılarak plan üretilmiş, söz konusu alanın kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.(Kaynak:Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

Mağaralar:

Yuvalı Köyü’nün kuzeyinde; Alçıdağı Tepe (1585 m) ile Dulup Dağı (2046 m) arasındaki eşikte yer almaktadır. Yuvalı Köyü’nü Akdoğan Köyü’ne bağlayan yol üzerinde; Yuvalı Köyü’ne 8-10 dakika yürüyüş mesafesindedir. Mezozoik (ayrılmamış) yaşlı kireçtaşları içinde belirgin bir kırık boyunca derine doğru gelişmiş bir mağaradır. Tabanı molozlarla kaplıdır. Yan duvarları damlataş ile örtülüdür.

1400 metre rakımda bulunan Belbaşı Mağarası dikey mağara türünden olup; 35 metre derinliğie, 59 metre uzunluğa sahiptir.

Yeraltı Kaynakları:

MTA (Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü) Kütüphanesinde bulunan “MTADERGİ” dergisinin 1981-1982  yılı  97. ve 98. sayılarında yer alan “Antalya karmaşığı kuzeydoğu uzanımının Isparta bölgesindeki stratigrafisi ve sedimanter evrimi ” konulu araştırma raporunda köyümüz toprakları ve kayalıklarına ait çok önemli bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıntı için TIKLAYINIZ…


Sosyo-Ekonomik Yapı:

Köyümüzün de içinde bulunduğu Eğirdir’in bazı köyleri “sosyo-ekonomik yapısı ve Eğirdir-Kovada Göllerine olan yaklaşımları”  hakkında araştırmaya konu olmuştur. Araştırmayı yapan  Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ ve Dr. Sevda ALTUNBAŞ araştırma sonuçlarını 2007 yılı Haziran ayında düzenlenen Göller Kongresinde katılımcılara sunmuştur.  Ayrıntılar için Sunuyu Görüntülemek ve indirmek için TIKLAYINIZ


Köyümüzün Coğrafi Etüdü

Selçuk Üniversitesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Koray KARABACAK’ın 2007 yılında Yard. Doç Dr. Adnan PINAR danışmanlığında hazırlamış olduğu EĞİRDİR İLÇESİNİN COĞRAFİ ETÜDÜ konulu Yüksek Lisans Tezinde Köyümüzle ilgili önemli bilgilere yer vermiştir.

Tez içerisinden köyümüze ait olan bilgileri bir sayfada derledik ilgili sayfaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Tez çalışmasının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ…


1850 li Yıllarda Köyümüzün Sosyal ve Ekonomik Durumu

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencilerinden Tahsin YEŞİL’in Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY’un danışmanlığında hazırlamış olduğu 9930 NUMARALI TEMETTUAT DEFTELRİNE GÖRE XIX. YÜZYIL ORTALARINDA EGİRDİR’İN KÖYLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI konulu Yüksek Lisans Tezinde köyümüze ait bilgilere yer almaktadır. Belgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ