Muhtar TBMM Dilekçe Komisyonuna Başvurdu : 29.11.2010

DÖNEM: 23

YASAMA YILI: 5

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIK DİVANI
KARAR CETVELİ

Sayı: 22

YAYIM TARİHİ
29/11/2010

Sayfa: 70 – 71

Dilekçe Komisyon No: A.01.1.DİK.5668

Dilekçe Sahibinin Adı Soyadı ve Adresi:   Selahattin DEMİRBAŞ Yuvalı Köyü Eğirdir/ISPARTA

Dilekçi: Valiliğe ve Tarım İl Müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçesine cevap verilmediğinden yakınıyor.

Gereği Düşünüldü: Isparta Valiliğinin İl Tarım Müdürlüğünden almış olduğu bilgi doğrultusunda Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda; “Yuvalı Köyü Muhtarı ve S.S.Yuvalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin DEMİRBAŞ 24.09.2009 tarihli dilekçesi ve 25.09.2009 tarihli Eğirdir İlçesine bağlı bazı Köy Muhtarları ve Kooperatif Başkanları ile birlikte müşterek bir dilekçe ile Valilik Makamına başvurmuş olup, 24.09.2010 tarihli dilekçesine 12.10.2009 tarih ve 2009-6110 sayılı yazımız ile 25.09.2009 tarihli dilekçesine de 12.10.2009 tarih ve 2008-6111 sayılı yazımız ile cevap verilmiştir.


Yine Yuvalı Köyü Muhtarı Selahattin DEMİRBAŞ tarafından doğrudan İl Müdürlüğümüze verilmiş olan 30.06.2010 tarihli dilekçeye, 09.07.2010 tarih ve 1127-4366 sayılı yazımız ile cevap verilmiştir.” denildiğinden Dilekçinin talebi karşılanmış olduğundan 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğünün 116 ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi.

Karar Tarihi: 25/11/2010
Karar No: 5925

Written by harmagan