Selçuk Üniversitesi

Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı

Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı

EĞİRDİR İLÇESİNİN COĞRAFİ ETÜDÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Koray KARABACAK

Yüksek Lisans Tezinden Köyümüze Ait Bölümler

Eğirdir ilçesi’ni coğrafi açıdan değerlendirmeyi amaçladığımız bu araştırma bir yüksek lisans çalışmasıdır.
Coğrafyanın ilkelerine uygun olarak Eğirdir’in fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri analiz ve sentez edilerek, saha ile ilgili coğrafi sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. Fiziki şartlar, beşeri ve ekonomik özellikler ile ilgili sorunlar tespit edilerek, çözümleri için yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi için çaba gösterilmiştir.

Boğazova Polyesi: (Polye ne demek?)

Boğazova Polyesi’nin doğusundaki karstik plato üzerinde Yuvalı köyü güneyinde uvala sahası yer alır. İçerisinde hum karakterindeki tepeler ve düdenler bu uvalaların en temel özellikleridir.

Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları:

Araştırma sahasında Eğirdir ilçe merkezinin batısında, Sevinçbey köyü çevresiyle daha çok güney kısımlarda, kovada polyesi çevresi, Asacak Dağı, Yukarı Gökdere, Kırıntı, Yuvalı köyleri çevresinde görülmektedir.

Nüfusun Eğitim Durumu:

Nüfusun Beslenme ve Sağlık Durumu:

Kuruluş Yerlerine Göre Kır Yerleşmeleri:

Dağlık sahalarda Yer alan kır yerleşmeleri ise Yuvalı, Akdoğan ve Bağacık’dır. Buköylerde temel geçim kaynağı hayvancılık olduğu için nispeten yüksek yerlerde kurulmuşlardır.

Ormana Göre Kır Yerleşmeleri:

Orman kenarı köyler; Pazarköy, Çayköy, Balkırı, Sevinçbey, Bademli, Sarıidris, Yuvalı,Havutlu, Akpınar, Akbelenli, Bağören, Bağacık, Bademli, Tepeli ’dir. Bu köyler daha önceki dönemlerde orman içi köy durumundayken, ormanların tahribi sonucu orman kenarı köydurumuna gelmişlerdir.

Yükselti Basamaklarına Göre Kır Yerleşmeleri:

Üçüncü yükselti basamağı olan 1150-1300 m. arasında, 11 köy yerleşmesi bulunmaktadır. Bu köyler; Akdoğan (1250 m.), Yuvalı (1200 m.), Sipahiler (1250 m.), Ba􀃷ören (1200 m.), Akpınar(1200 m.), Bademli(1250 m), Yılgıncak (1200 m), Gökçehöyük (1250 m), Pazarköy (1200 m), Bağıllı (1250 m), Baklan (1200 m)’dir. Bu basamaktaki köy yerleşmeleri, sahadaki toplam köy yerle􀃺melerinin % 39,5 ’ini oluşturur.

Yüzölçümü Büyüklüklerine Göre Kır Yerleşmeleri

Eğirdir İlçesi’ndeki köy yerleşmelerinin yüzölçümlerine baktığımız zaman bazı farklılıklar olduğunu dikkati çekmektedir.Boğazova kenarında bulunan Kırıntı,Serpil, Tepeli,Eyüpler ile dağlık sahalardaki dağ içi ova kenarında kurulmuş Sevinçbey, Yuvalı, Pazarköy,Baklan ve Bağıllı köylerinin yüzölçümleri büyüktür. Araştırma sahasındaki diğer köy yerleşmelerinin yüzölçümleri 15 km² den daha azdır.

Arazi Büyüklüğü ve Mülkiyet Durumu:

Meyvecilik:

Araştırma sahasında, Ağılköy, Bağıllı, Balkırı, Eyüpler, Yuvalı, Serpil, Sorkuncak,Tepeli, Yukarı Gökdere ve Gökçehüyük elmacılığın yoğun olarak yapıldığı yerleşmelerdir

Tarımsal Organizasyon:

Arıcılık:

El Sanatları:

Yuvalı Köyü’nde ve ilçe merkezinde Milas halısı yaygın olarak dokunmaktadır.Geleneksel Isparta Halısı ise çok az dokunmaktadır. Araştırma sahasında daha çok her malzemesi yünden yapılan, Hereke, Kula ve Milas türü halılar dokunmaktadır. Dokuyucu ve tezgah sayısına ilişkin rakamlar herhangi bir sayım yapılmaması nedeniyle kesin değildir. Ev tipi üretim yapan dokuyucular ürünlerini daha çok iç piyasaya sürmektedir.